Titluri RE pedagogie http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=953 RSS feed for public list Titluri RE pedagogie "Dunărea de Jos" University of Galați http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39295 Academic resource kit : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38862 Activitatea științifică a cadrelor didactice și cercetătorilor de la Universitatea "Babeș-Bolyai" [din] Cluj-Napoca : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38865 Activitatea științifică la Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38866 Activitatea științifică la Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38867 Activitatea științifică la Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38868 Analiza impactului politicilor educaționale asupra nivelului de dezvoltare economică : by CAZAN, Doinița http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38897 Bazele generale ale antrenamentului sportiv by ENOIU, Răzvan-Sandu http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46496 Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series IV: Socio-Humanistic Sciences http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=827 Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series IX: Sciences of Human Kinetics http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=828 Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series VII: Social Sciences, Law http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=831 Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series VIII: Art, Sport http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=832 Contribuții la realizarea unui subsistem al cunoștințelor asupra tehnicilor și strategiilor pedagogice într-un sistem de instruire asistată de calculator : by BULGARU, Diana http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39177 Contribuții privind aplicarea tehnologiilor informatice în educație : by GARABET, Leonard http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52465 Contribuții privind educarea timpurie a motricității și psihomotricității copiilor prin mijloace adaptate din judo by NEOFIT, Adriana http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44716 Creativitate și inventică http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1827 Creativitate și inventică în contextul integrității academice by OGRUȚAN, Petre Lucian http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47334 Dezvoltarea calităților motrice în lecțiile de educație fizică din gimnaziu prin tratare diferențiată by MOCANU, George Dănuț http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39232 Didactica domeniului limbă și comunicare by GOMOESCU, Monica http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47312 Didactica educației fizică și sportive școlare : by MOCANU, George Dănuț http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44719 Didactica specialității Educație fizică și sport by MOCANU, George Dănuț http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39270 Drama Teaching Methods on CD-ROM. Academic Mobility UNESCO Programme for Theatre. PrumACT 2002 Sinaia http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39282 Educație plastică, abilități practice și didactică a acestora : by NECHITA, Manuela http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39306 Eficiența investițiilor în industrie by PANĂ, Daniela http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43976 Etică și integritate în domeniile educațional și sportiv by MOCANU, George Dănuț http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44722 EUA Bologna Handbook : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39326 EUA Bologna Handbook : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39327 Evaluarea relațiilor publice și impactul acestora asupra performanțelor instituțiilor de învățământ superior din România : by STANCIU, Tiberius Iustinian http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41296 Facultatea de Nave, Universitatea "Dunărea de Jos" [din] Galați : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39341 Fiction and psychology : by FOCȘA, Liliana http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41469 Fiziologie : by POPESCU, Anca Dana http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42974 Fundamentele pedagogiei http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46494 Ghid pentru întocmirea lucrării de disertație by AXINTI, Gavril http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43680 Identificarea, măsurarea și gestionarea riscului : by TOMA, Simona Valeria http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39515 International conference "Exploration education and progress in the third millennium" : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39532 International Scientific Conference "Perspectives on Physical Education and Sports" : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40415 International scientific conference "Scientific research in sports and physical education, component of human social progress" http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39533 Introducere în jocul de badminton by RUS, Cristian Mihail http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47310 Introducere în SPSS pentru psihologie : by HOWITT, Dennis http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39536 Kinesiologie by MOCANU, George Dănuț http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40494 Kinesiologie : by MOCANU, George Dănuț http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40495 Kinetoprofilaxia și kinetoterapia în afecțiunile traumatice by CIOROIU, Silviu-Gabriel http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46498 Loisir : by MOCANU, George Dănuț http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44720 Management financiar by PANĂ, Daniela http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43959 Metodica predării tehnicii jocului de baschet by OANCEA, Bogdan-Marian http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46497 Metodologia proiectării didactice în educația fizică și sportivă by BĂDICU, Georgian http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46508 Metodologie de ameliorare a deficienţelor posturo-plantare pentru optimizarea atacului cu topspin în tenisul de masă (junioare III) : by IORDAN, Daniel-Andrei http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49348 Motivarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar : implicații pentru managementul strategic al unităților de învățământ : by NIȚĂ, Monica http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47955 Pagini din istoria învățământului superior economic din România 1843-2013 : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39731 Proiectarea pe grupe valorice a unităților de învățare pentru calități motrice în gimnaziu by MOCANU, George Dănuț http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39780 Rezonanțe : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43843 România pitorească http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39939 Simpozion interjudețean "Creativitate și educație școlară" : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40800 Sisteme de acționare pentru dezvoltarea calităților motrice în educația fizică și sportivă școlară by MOCANU, George Dănuț http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44721 Stagiu de practică în turism montan by MOCANU, George Dănuț http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40801 Tehnici de comunicare : by DRĂGAN, Adela http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40059 Tehnologii educaționale pe platforme electronice în învățământul ingineresc : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40063 Teoria educației fizice și sportului : by MOCANU, George Dănuț http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40496 Transdisciplinarity and communicative action : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40798 Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40087 Valea Jiului pentru tinerii anului 2006 http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40093 Viziuni moderne în kinetoterapia afecțiunilor cardiovasculare și respiratorii by CIOROIU, Silviu-Gabriel http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46506