Titluri RE chimie intrate în 2010-2021 http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=922 RSS feed for public list Titluri RE chimie intrate în 2010-2021 Aditivi alimentari și ingrediente în industria alimentară by BĂDĂRĂU, Carmen Liliana http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46489 Biochimie by BURTEA, Mariana Carmen http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43845 Caracterizarea și identificarea unor pigmenți utilizați la ceramica decorativă de patrimoniu : by FLOREA, Daniela-Afrodita http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39062 Caracterizarea tribologică a uleiului de soia aditivat cu nanomateriale pe bază de carbon (carbon amorf, grafit, grafen) : by CRISTEA, George Cătălin http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41554 Chimie generală http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43913 Chimie generală și anorganică by NECHITA, Petronela http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43961 Comportamentul cinetic și molecular al unor enzime oxidative din perspectiva stabilirii relației proces-structură-funcție : by IONIȚĂ, Elena http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38688 Contribuții privind evaluarea performanței de mediu a unor biocombustibili pentru motoare Diesel : by BUȚURCĂ, Raluca-Cristina http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2372 Contribuții privind obținerea de geopolimeri prin valorificarea unor reziduuri de producție : by SPĂTARU, Ilenuța http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40226 Descompunerea termică fracționată a sulfatului de amoniu rezidual în amoniac, dioxid de sulf și oxigen : cinetică și mecanisme de reacție by JUMANCA, Valeriu http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39221 Electrochimie și coroziune by CANTEMIR, Gheorghe http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43844 Filme oxidice nanostructurate 1D obținute prin metode chimice din soluție : by MAZILU, Monica http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39347 Filme subțiri și nanostructuri funcționale obținute din soluție la temperaturi scăzute : by ALEXA, Alexandru http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41157 Food chemistry & engineering : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38543 Formularea și caracterizarea chimică și funcțională a unor produse farmaceutice pentru uz extern, pe bază de compuși naturali bioactivi și bacterii lactice : by GĂUREANU, Monica http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42803 Introduction to polymer viscoelasticity by SHAW, Montgomery T. http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39539 Materiale hibride multifuncționale pe bază de polimeri sintetici și naturali : by PLEȘCAN, Viorica http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43407 Materiale hibride nanostructurate dielectrice cu aplicații în electronică : by VÂLCU, Elena Emanuela http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39651 Materiale nanostructurate pe bază de ZnO cu proprietăți fotocatalitice și antimicrobiene : by IBĂNESCU, Mariana http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39652 Materiale semiconductoare nanostructurate pentru electronică transparentă : by DANCIU, Anca-Ionela http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39653 Mecanismele reacțiilor chimice asociate eliminare - adiție la acetaldehidcianhidrină și acetoncianhidrină și separarea acestora din medii apoase prin distilare expansivă adiabatică continuă by JUMANCA, Valeriu http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39656 Metode avansate de detecție și identificare a originii unor produse vegetale folosite în industria alimentară : by CONSTANTIN, Simona http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39662 Metode moderne de valorificare a determinărilor experimentale utilizate în cuantificarea gradului de poluare a solului : by TRIF, Cătălin Răzvan http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39668 Modelarea mecano-chimică a transportului intracelular cu aplicații în proiectarea dispozitivelor cu rigiditate variabilă : by PATRICHE, Simona http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39688 Nanostructuri oxidice și hibride obținute prin metode chimice din soluție pentru aplicații electronice și optoelectronice : by FILIP, Ana Violeta http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44433 Polab Shuttle : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39746 Polietilena de masă moleculară ridicată (UHMWPE) și straturi compozite cu utilizare în implanturile umane : by MARDARE, Marilena http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39747 Proiectarea, obținerea și caracterizarea unor nanostructuri pe bază de SnO2 : by VLADU, Denys-Cristina http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39779 Realizarea unor noi senzori și biosenzori voltamperometrici pentru determinarea acizilor hidroxicinamici : by MEREȘESCU, Alexandra Virginia http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47941 Separarea compușilor chimici din produse naturale by DOBRE, Tănase http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39966 Springer handbook of nanotechnology http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40011 Sticle roșii ecologice pe bază de rubin de cupru by CĂPĂȚÎNĂ, Camelia http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40016 Studii asupra unor compuși flavonoidici prin metode spectrale și chemometrice : by PĂDURARU, Nicoleta http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40709 Studii și cercetări privind obținerea și caracterizarea nanofirelor de Co și Co-Cu : by GAVRIL, Mihaela-Daniela http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40029 Study of the biotechnological conditions for polypyrrole synthesis, by in situ polymerization with selected microorganisms [PhD thesis and summary] by APETREI, Roxana-Mihaela http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42250 Utilizarea tehnicii spectroscopiei optice de absorbție diferențială în cuantificarea poluării atmosferice cu dioxid de azot : by ROȘU, Adrian http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42195