Titluri carte biblioteca proprie (Koha) http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=899 RSS feed for public list Titluri carte biblioteca proprie (Koha) Abordări moderne ale auditului public în contextul macroeconomic actual / by TĂVALĂ, Florina-Maria http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44139 Abordări și studii de caz relevante privind managementul organizațiilor din România, în contextul pandemiei Covid-19 / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46918 Activități sportiv-turistice și recreative / by SZABÓ-CSIFÓ, Barna http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45803 Actualități în strategia managementului educațional / by DRUGUȘ, Daniela http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42174 Analiza economică a firmei : by BUTĂNESCU-VOLANIN, Remus http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42988 Analiză economico-financiară / by IONESCU, Luiza http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40485 Analiza financiară a conturilor consolidate / by TĂBÎRCĂ, Alina Iuliana http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41592 Analize economice : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42895 Antreprenoriatul feminin în vestul României : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2503 Ascensiunea banilor : by FERGUSON, Niall http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44016 Audit intern între teorie și practică / by VOINEA, Cristina Maria http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41589 Auditing / by WALLACE, Wanda A. http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44873 Avuția și sărăcia națiunilor : by LANDES, David S. http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47349 Brainfluence : by DOOLEY, Roger http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47119 Buchhaltungswörterbuch Deutsch-Rumänisch, Rumänisch-Deutsch = by CALCIU, Radadiana http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43873 Building the most effective sales force in the world : by CRANE, Adele http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38715 Business communication : by BAIRD, John W. http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44862 Capitalismul : by POPA, Cristina Elena http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42929 Cartea expertului contabil și a contabilului autorizat : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46271 Catedra de Economie politică : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2388 Către o nouă expertiză etică : by FRUNZĂ, Ana http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40248 Cele două corpuri ale regelui : by KANTOROWICZ, Ernst H. http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43762 Cercetarea de marketing / by BOIER, Rodica http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38822 Challenges, performances and tendecies in organisation management / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41245 Cibernetică economică : by MAZILESCU, Vasile http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46265 Cinci tentații ale unui CEO : by LENCIONI, Patrick http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45274 Comportamentul investiţional al brokerilor din piaţa de capital românească / by SECHEL, Ioana-Cristina http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2313 Comunicare 4.0 : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44965 Comunicare interpersonală / by CHIRU, Irena http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43940 Comunicare politică, marketing electoral și administrație publică / by MOISE, Andrei Emil http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43201 Comunicarea de criză / by LIBAERT, Thierry http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43988 Comunicarea organizațională în contextul globalizării : by FLOREA, Nicoleta Valentina http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41461 Concepte, metode și aplicații în ingineria concurențială / by NEAGU, Maria http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40756 Construcția economică a României : by PROZAN, Mircea http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45742 Contabilitate informatizată în domeniul vamal / by MAN, Otilia Rica http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42082 Contabilitate managerială / by BÂTCĂ-DUMITRU, Corina-Graziella http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43950 Contabilitatea altor tipuri de entități / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43879 Contabilitatea altor tipuri de entități / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43948 Contabilitatea financiară a societăților comerciale : by STATE, Violeta http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42980 Contabilitatea financiară conform IFRS / by FELEAGĂ, Liliana http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42991 Contabilitatea financiară românească : by PÂNTEA, Iacob Petru http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46280 Contabilitatea instituțiilor de credit / by RĂSCOLEAN, Ilie http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2417 Contabilitatea managerială pe centre de responsabilitate / by DAN, Maria-Nicoleta http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44056 Contabilitatea și gestiunea trezoreriei / by TOMA, Maria http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41590 Contribuții ale procesului de evaluare a resursei umane asupra managementului resurselor umane și a performanței organizaționale / by STĂNIȚ, Alexandra http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44058 Controlul de gestiune prin sistemul de bugete / by ZAMFIR, Mariana http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41593 Costurile de tranzacție și folosirea acestora în creșterea eficienței activității agenților economici / by DAVID, Sofia http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42778 Culegere de teste grilă, exerciții, întrebări și studii de caz pentru examenul de acces la profesia de expert contabil și de contabil autorizat / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46270 Cultura consumatorului / by VOINEA, Lelia http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42761 Curs de economie politică / by MADGEARU, Virgil N. http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2217 Curs de gestionare și utilizare a laboratorului informatizat / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46284 David Ricardo, economistul genial / by POPESCU, Gheorghe http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2404 Despre marea strategie / by GADDIS, John Lewis http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47344 Despre marketing : by CĂTOIU, Iacob http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44915 Dezvoltarea afacerii : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2505 Dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii / by IAGĂRU, Romulus http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42932 Dezvoltarea teritorială a României 1900-1985 : by POPESCU, Gheorghe http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2391 Didactica specializării : by LĂCĂTUȘ, Maria Liana http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44929 Drept comercial internațional : by UDRESCU, Doina http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42080 Econofizica : by GLIGOR, Mircea http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46278 Econometria pentru economişti : by PECICAN, Eugen-Ștefan http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46267 Econometrie / by ANDREI, Tudorel http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42625 Economia și marketingul sănătății : by BOLDUREANU, Daniel-Florin http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44145 Economie generală / by NIȚESCU, Alina http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42146 Economiști români cu vocație universală / by NECHITA, Vasile C. http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=113 Effective succession planning : by ROTHWELL, William J. http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38720 Emerging markets economics and business / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2502 Entrepreneurs who changed history / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47121 Etica în afacerile internaţionale contemporane : by ALBESCU, Oana Maria http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38820 Etică și dezvoltare comunitară / by CARAS, Ana http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40789 Evoluția contabilității : by RADU, Florin http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42143 Evoluţia gândirii economice / by POPESCU, Gheorghe http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2400 Evoluția marketingului agroalimentar din România în contextul extinderii Uniunii Europene / by ȚIMIRAȘ, Laura Cătălina http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38821 Excelența în management : by HILL, Linda A. http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45271 Exerciții de patognomonie economică / by BOLOȘ, Brăduț Vasile http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42010 Expediții și tehnici vamale / by PUȘCACIU, Florin Dan http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42084 Expertiza și raportul de expertiză contabilă : by MEHEDINȚI, Ion Lucian http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40241 Financial accounting / by FLAMHOLTZ, Eric G. http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44870 Finanțe : by OPREAN-STAN, Camelia http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44057 Finanțe publice : by ROȘU, Cristina http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46420 Fintech explained / by MINESCU, Ana Maria http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42783 Fiscalitate / by POPA, Adriana Florina http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43877 Fiscalitate și contabilitate în întreprindere (microîntreprinderi) / by MAN, Otilia Rica http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42088 Fiscalitatea în România / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42145 Formare formatori de competențe profesionale : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2504 Frica și libertatea : by LOWE, Keith http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47347 Fundamentele managementului organizației / by BURDUȘ, Eugen http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43246 Gândirea strategică / by BRĂTIANU, Constantin http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43250 Gestionarea bunurilor / by JORNESCU, Costin http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44301 Gestiunea riscului financiar : by UNGUREANU, Laura http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40197 Ghid de incluziune socială / by COJOCARIU, Venera-Mihaela http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46415 Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43899 Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43900 Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43944 Ghid practic de aplicare a reglementărilor privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.802/2014 / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43898 Gossen & Menger : by POPESCU, Gheorghe http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2394 Handbook of sales promotion / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44866 Human behavior at work : by DAVIS, Keith http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44865 În top : by MITAN, Andreea http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40244 Incluziunea socială în era digitală / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40718 Industrial marketing management : by HAAS, Robert W. http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44861 Ingineria resurselor umane din cadrul sistemelor energetice / by CARABULEA, Anatolie http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42901 Inginerie simultană : by CHICOȘ, Lucia Antoneta http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43793 Inovare în organizaţii : by AVASILCĂI, Silvia http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=149 Însemnări despre ce-a fost și ce-ar trebui sa fie / by ADUMITRĂCESEI, Ioan D. http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2465 Instruire asistată de calculator : by ADĂSCĂLIȚEI, Adrian http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43621 Inteligența artificială : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46269 Întrebări și studii de caz privind accesul la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat (cadrul general) / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46272 Introducere în econometrie utilizând EViews / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42626 Introducere în publicitate / by MARCU, Laura http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42927 Introducere în sociologie / by SANDU, Antonio http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40764 Introduction to economics : by CRAVEN, John http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44872 Investiții / by PAUL, Lucian http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44051 Investiții directe : by MIEILĂ, Mihai http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40489 Investițiile străine directe : by TRUFIN, Ovidiu Serafim http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40749 Istoria doctrinelor politice : by VOICULESCU, Marin http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44264 Istorii și oameni / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41302 Karl Marx, economistul / by POPESCU, Gheorghe http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2405 La Communication professionnelle écrite : by DRĂGAN, Adela http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47179 La Formazione di un' economia di frontiera : by FARA, Andrea http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41276 Leadership communication / by BARRETT, Deborah http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38755 Leadership și management educațional : by BUSH, Tony http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43614 Macroeconomie / by IONESCU, Romeo-Victor http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46920 Management : by LUNGEANU, Dan C. http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=111 Management intercultural / by STAMULE, Tănase http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43046 Management operațional / by MOLDOVEANU, George http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43249 Managementul afacerilor / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43875 Managementul asigurărilor și protecției sociale : by PĂUN, Ana Petrina http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40716 Managementul cunoștințelor în organizații / by BEJINARU, Ruxandra http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38837 Managementul exploatațiilor piscicole : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40189 Managementul instituțiilor și serviciilor pentru persoanele cu cerințe speciale / by GHERGUȚ, Alois http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43603 Managementul organizației : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2393 Managementul organizațiilor sportive / by IANCU, Dorin http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41595 Managementul performanței și riscului în băncile comerciale din România / by MATIȘ, Eugenia Ana http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38814 Managementul producției întreprinderilor private : by SUSAC, Florin http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46528 Managementul proiectelor / by BUȘE, Florian http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40683 Managementul resurselor educaționale în perspectiva creșterii calității învățământului superior din România / by CHIVU, Mariana http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42623 Managementul resurselor umane : by MICU, Angela-Eliza http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41222 Managementul resurselor umane / by CINDREA, Ioan http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42931 Marele declin : by FERGUSON, Niall http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44027 Marketing agroalimentar : by ȚIMIRAȘ, Laura Cătălina http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41510 Marketing și responsabilitate socială : by STANCU, Alin http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43853 Marketingul producției agroalimentare : by CONSTANTIN, Marian http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42622 Marketingul serviciilor : by BĂLTEANU, Cristina http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42657 Matematici economice : by ATANASIU, Virginia http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42624 Medierea și probațiunea : by SANDU, Antonio http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40763 Metodologii manageriale / by BURDUȘ, Eugen http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43245 Microeconomie / by CONSTANTINESCU, Mădălina http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40194 Minoritățile din Oltenia : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42175 Misbehaving : by THALER, Richard H. http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47117 Misiuni de asigurare și nonasigurare, altele decât cele de audit financiar / by PĂUNESCU, Mirela http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43896 Modele de comerţ internaţional / by POPESCU, Gheorghe http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2392 Noi arhitecturi ale polilor de dezvoltare cu potențial transfrontalier / by ȘLUSARCIUC, Marcela http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40692 Normele metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46279 Occidentalismul : războiul împotriva Occidentului : by BURUMA, Ian http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41327 Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42380 Olimpiada studenților economiști : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46282 Omul în viața economică actuală : by ADUMITRĂCESEI, Ioan D. http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40761 Operational performance measurement : by KAYDOS, Will http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38736 Oportunități și constrângeri privind măsurarea optimului fiscal-bugetar : by BUNESCU, Liliana http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2500 Organizarea și conducerea activității autorității vamale / by AFANASE, Constantin http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42081 Organizații și comportament organizațional / by VLĂSCEANU, Mihaela http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43810 Organizational behavior / by LUTHANS, Fred http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44868 Petrolul românesc : by STĂNESCU, Gheorghe http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42262 Piața turistică : by STANCIU, Pavel http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41585 Planul de afaceri al I.M.M.-urilor / by ZAHIU, Letiția http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42086 Politica financiară publică : by BUNESCU, Liliana http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2501 Politica între națiuni : by MORGENTHAU, Hans J. http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44014 Potențialul turistic al României și regionarea turistică / by IOSEP, Ioan http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38591 Pre-suasion : by CIALDINI, Robert B. http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47118 Procesele economice ale funcționarilor evrei din Comerțul Exterior : by ROZENBERG, Veronica http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42227 Processes and project management / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40159 Profesia contabilă în IMM-uri / by PĂTRAȘCU, Daniela http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42254 Proiectarea sistemelor de producție / by BUȘE, Gheorghe-Florin http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40685 Proiectarea sistemului de management : by MIRONOV, Svetlana http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43522 Protecționism și liberschimbism : by KICSI, Rozalia-Iuliana http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41636 Psihologie navală / by SÎNTION, Filaret http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38592 Rapoarte diplomatice ruse din România (1888-1898) / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2420 Războiul rece : by ROVINARU, Mihaela http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38823 Region Appenzell AR - St. Gallen - Bodensee : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41451 Relația dintre educație și piața forței de muncă : by ZAHARIE, Monica Aniela http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38808 Reproiectarea managerială a afacerilor / by GHICAJANU, Mihaela http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43869 Responsabilitatea socială între teorie, imagine şi conduită / by GEORGESCU, Maria-Ana http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=150 Rețeta geniului : by GREENE, Robert http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45275 România la răscruce : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38506 România și Europa : by MURGESCU, Bogdan http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43754 România, o colonie la periferia Europei / by ȘERBĂNESCU, Ilie http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40199 Shaping the new economy in the digital environment : by ȘERBU, Răzvan Sorin http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46435 Sisteme de producție : by POPESCU, Maria http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44498 Sisteme informatice pentru asistarea deciziei în economie : by MAZILESCU, Vasile http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46264 Sisteme interactive de asistare a deciziei / by GAVRILĂ, Laura http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40195 Sisteme și aplicații informatice în economie / by ROTARU, Simona http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40196 Socializarea politică la copii și adolescenți / by RUSU, Dan Octavian http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44493 Sociologia terorismului / by ABOBOAIE, Maria-Cristina http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44740 Sociologie : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43617 Starea de sănătate a managementului din România în 2015 : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40752 Starea de sănătate a managementului din România în 2016 : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41228 Starea de sănătate a managementului din România în 2017 : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42621 Starea de sănătate a managementului din România în 2019 : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46919 Starea de sănătate a managementului din România în 2020 : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52386 Starea economico-socială a României în anul 2000 / by GEORGESCU, Florin http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44701 Starea economico-socială a României în anul 2004 / by GEORGESCU, Florin http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44702 Statistică pentru economiști / by BADEA, Sorin Gabriel http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42255 Statistics for management and economics : by KELLER, Gerard http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44869 Stimularea potențialului de dezvoltare a I.M.M.-urilor / by IORDĂCHESCU, Mihaela http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42087 Strategic management : by RUE, Leslie W. http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44867 Strategii manageriale / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43244 Student review for introduction to management / by ATTNER, Raymond F. http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45221 Studii de caz relevante privind managementul organizațiilor din România / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43247 Țările Române între Imperiul Otoman și Europa creștină / by MURGESCU, Bogdan http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44022 Technology entrepreneurship education : by ENGEL, Jerome S. http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38816 Tehnică bancare : by TRENCA, Ioan I. http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44520 Tehnici comerciale în domeniul antreprenorial / by NECULIȚĂ, Mihaela http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42085 Tehnici comerciale în domeniul vamal / by NECULIȚĂ, Mihaela http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42083 Tehnici de secretariat, relații publice, comunicare și protocol / by GĂLĂȚEANU, Oana Elena http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46882 Tehnologie hotelieră și de restaurant / by NICULA, Virgil http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46422 Telecourse guide to the business of management / by ATTNER, Raymond F. http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45218 Teoria modernă a portofoliilor și Capital Asset Pricing Model în mediul investițional contemporan / by MARINCIUC, Roman http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44096 Teorie economică / by TĂNĂSESCU, Emilia http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42078 Terțializarea : by CIOBAN, Gabriela-Liliana http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41586 Teste grilă pentru examenul de licență : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38824 The business book : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47120 The End of the job description / by BAKER, Tim http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38749 The general theory of employment, interest and money : by KEYNES, John Maynard http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47123 The wealth of nations / by SMITH, Adam http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47126 The wordly philosophers : by HEILBRONER, Robert L. http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47124 Tipuri și tehnici de comunicare în organizații / by HAINAȘ, Rosemarie http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43491 Transdisciplinarity and communicative action : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40778 Tratat de psihologie organizațional-managerială / by ZLATE, Mielu http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25199 Tribes : by GODIN, Seth http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47125 Unificarea administrativă a României întregite (1918-1925) : by CALCAN, Gheorghe http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38805 Uniunea Europeană și vecinătatea estică / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41182 Universitatea "Petru Maior" [Tîrgu Mureș] : by BOLOȘ, Vasile http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42009 Universitatea "Petru Maior" [Tîrgu Mureș] : by BOLOȘ, Vasile http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42253 Unternehmer Dossier = by CALCIU, Radadiana http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43874 Virgil Madgearu : by NICOLAI, Maria http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41930