Titluri periodice inginerie mecanică http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=510 RSS feed for public list Titluri periodice inginerie mecanică Academic Journal of Manufacturing Engineering http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=210 Acta Technica Napocensis. Series Applied Mathematics and Mechanics http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=231 Acta Universitatis Cibiniensis. Seria Tehnică C: Mecanică aplicată. Secțiunea Mecanisme și organe de mașini http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=238 Acta Universitatis Cibiniensis. Tehnical Series B: Applied Mechanics http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=242 Agrimedia http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271 Anale. Seria informatică / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=291 Analele științifice ale Universității "Alecu Russo" din Bălți. Fascicula a: Matematică, fizică, tehnică / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=319 Analele Universității "Dunărea de Jos" din Galați. Fascicula I, Economie și Informatică Aplicată / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=438 Analele Universității "Dunărea de Jos" din Galați. Fascicula IV, Frigotehnie, motoare cu ardere internă, cazane și turbine / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=447 Analele Universității "Dunărea de Jos" din Galați. Fascicula VIII, Tribologie / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=452 Analele Universității "Dunărea de Jos" din Galați. Fascicula X, Mecanică aplicată / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=453 Analele Universității "Dunărea de Jos" din Galați. Fascicula XII, Utilajul și tehnologia sudării / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=455 Analele Universității "Dunărea de Jos" din Galați. Fascicula XIV, Inginerie mecanică / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457 Analele Universității "Eftimie Murgu" Reșița. Fascicula de Inginerie / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=464 Analele Universității "Ștefan cel Mare" Suceava. Secțiunea mecanică / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=484 Analele Universității din Craiova. Seria mecanică / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=379 Analele Universității din Galați. Fascicula IV, Construcții navale, frigotehnie http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2279 Analele Universității din Galați. Mecanică și construcții de mașini. Fascicula IV, Construcții navale, frigotehnie http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2278 Analele Universității din Oradea. Fascicola mecanică: Secțiunea mecanică, rezistența materialelor și vibrații / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=401 Analele Universității din Oradea. Fascicola mecanică: Secțiunea mecanisme, organe de mașini, tribologie, mecanică fină, roboți și desen tehnic / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=402 Analele Universității din Oradea. Fascicola mecanică: Secțiunea tehnologii clasice și moderne, mașini, utilaje și echipamente tehnologice / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=399 Analele Universității din Oradea. Fascicula inginerie managerială și tehnologică: Secțiunea mecanică / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=411 Analele Universității din Oradea. Fascicula inginerie managerială și tehnologică: Secțiunea mecatronică / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=412 Analele Universității din Târgoviște. Fascicula II: Secțiunea Științe tehnice și tehnologii / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=430 Analele Universității Maritime Constanța / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=465 Annals of University of Petroșani. Mechanical Engineering / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=554 Annual Report [of the] Engineering Research Institute / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=572 Annual Report of the Faculty of Engineering / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=569 Annual Report of the Institute of Engineering Innovation / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=570 Antriebstehnik / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=574 ASHRAE Journal : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=622 Auto test : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=635 Automatizări și instrumentație : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=638 Buletin științific / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=718 Buletin științific. Seria C: Fascicola mecanică, tribologie, construcții de mașini / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=712 Buletin științific. Seria D: Inginerie mecanică / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=713 Buletin științific. Seria matematică și informatică / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=715 Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Secția matematică, mecanică teoretică, fizică / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=730 Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Secția V: Mecanică tehnică / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=738 Buletinul sesiunii de comunicări ale cercurilor științifice studențești Galați / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=746 Buletinul științific al Universității "Politehnica" din Timișoara. Seria mecanică / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=765 Buletinul științific și tehnic al Institutului Politehnic Timișoara. Seria mecanică / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=774 Buletinul științific și tehnic al Universității Tehnice din Timișoara. Seria mecanică / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=772 Buletinul Universității din Galați. Fascicula IV, Construcții de mașini, frigotehnie, construcții navale / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=788 Buletinul Universității din Galați. Fascicula VIII, Tribologie / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=791 Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești. Seria Tehnică = http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2453 Bulletin de l'Institut International du Froid : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=809 Bulletin of the Transilvania University of Brașov. New Series. Series A: Mechanics, Electrotechnics and Electronics, Materials Processing, Wood Industry, Silviculture / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=812 Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series A1: Mechanical Engineering, Industrial Engineering, Materials Science and Engineering, Electrical Engineering, Electronics and Automatics / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=815 Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series A2: Silviculture, Wood Industry, Civil Engineering / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=816 Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series I: Engineering Sciences / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41711 Catalogul standarde române / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=873 Comptes Rendus de l'Académie des Sciences. Fascicule B: Mechanics, Physics, Chemistry, Astronomy / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=940 Computing in Science & Engineering / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=944 Control Engineering and Applied Informatics / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=955 Die Kälte : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1407 Die Kälte und Klimatehnik : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1408 Din istoria mecanicii / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1014 DOCT-US : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1019 Electronică aplicată : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1062 EURASIP journal on applied signal processing : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1090 EURASIP journal on wireless communications and networking : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1091 European journal of mechanics. A. Solids : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1105 European journal of mechanics. B. Fluids : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1106 Fonderie, fondeur d'aujourd'hui / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1142 Forschungsbericht / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40581 Iași Polytechnic magazine : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1219 IEEE computer graphics and applications / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1223 IIR Newsletter : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1242 Il Freddo : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1161 International Conference on Applied and Theoretical Electricity : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1288 International Institute of Refrigeration Newsletter / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1293 International journal of refrigeration / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1300 Journal of Electrical and Electronics Engineering / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1353 Journal of industrial design and engineering graphics / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42771 Journal of Mathematical Fluid Mechanics / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40328 Journal of the ACM / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1392 Lubrication engineering : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1458 Lucrările ediției a [...]-a conferinței anuale Zilele academice ale Academiei de Științe Tehnice din România = http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40416 Manufacturing engineering / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1490 Mecanica ruperii : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1511 Mecanisme și manipulatoare : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1512 Mecanizarea agriculturii : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1513 Mechanical testing and diagnosis / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1514 Memoirs of the Muroran Institute of Technology / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1528 MOCM. Modelling and Optimization in the Machines Building Field / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1548 Monitorul AROTEM / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1553 Next : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=994 Noise Control Engineering Journal / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1585 Politechnika Czestochowska. Seria Monografie / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1653 Recent : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1709 Reports of Research Institute for Applied Mechanics / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1722 Rivista italiana della saldatura / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40166 Romanian Journal of Acoustics and Vibration : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1867 Romanian Journal of Technical Sciences. Applied Mechanics / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1853 ROTRIB - International Conference on Tribology : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1412 Scientific Bulletin. Series D. Mechanical engineering / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1945 Sinteze de mecanică teoretică și aplicată / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1965 Special Antriebstechnik : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1979 Știință și inginerie : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2068 Studii și cercetări de mecanică aplicată / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2034 studING : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2055 T.W.I. Connect : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2150 Tehnica instalațiilor : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2083 Tehnika / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2086 Tehnomus : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2089 Teze de doctorat ale UPT. Seria 12: Ingineria sistemelor / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2104 Teze de doctorat ale UPT. Seria 9: Inginerie mecanică / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2101 The Annals of "Dunarea de Jos" University of Galati. Fascicle VIII, Tribology http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=520 The Scientific Bulletin of "Valahia" University. Materials and Mechanics / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1940 Transactions of the ASME. Journal of Applied Mechanics / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2123 Transactions of the ASME. Journal of Heat Transfer / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2124 Transactions of the ASME. Journal of Mechanical Design / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2126 Transactions of the ASME. Journal of Tribology / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2127 Transactions of the ASME. Journal of Turbomachinery / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42075 Transylvanian journal of mathematics and mechanics / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2135 Trenie i Iznos : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2141 Tribologie und Schmierungstechnik / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2142 Tribology & Lubrication Technology : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2143 TSTM. Optium Technologies, Technologic Systems and Materials in the Machines Building Field / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1601 Turbulence international journal / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2149 Univers ingineresc : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2154 Wear : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2179 Welding and cutting / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=162 Wiley Interdisciplinary Reviews. Computational Statistics / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2187