Titluri cărți acvacultură-pescuit intrate în 2016-2022 http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=1048 RSS feed for public list Titluri cărți acvacultură-pescuit intrate în 2016-2022 A century of maritime science http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46792 Aquaculture ecosystems http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44765 Aquatic ecosystems analysis of the main lakes in the Danube Delta for fisheries exploitation / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52514 Atlas of maps / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40213 Cercetări privind elaborarea de software specializat în proiectarea amenajărilor piscicole : by ENACHE, Ciprian-Mugurel http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38788 Cercetări privind elaborarea de software specializat în proiectarea amenajărilor piscicole : by ENACHE, Ciprian-Mugurel http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38790 Cercetări privind evaluarea ratei metabolice a juvenililor unor specii de sturioni crescuți intensiv în condițiile unui sistem recirculant : by ANDREI, Raluca-Cristina http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46834 Cercetări privind evaluarea ratei metabolice a juvenililor unor specii de sturioni crescuți intensiv în condițiile unui sistem recirculant : by ANDREI, Raluca-Cristina http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46835 Cercetări privind exploatarea sustenabilă a bioresurselor acvatice ale Republicii Moldova : by MUNTEANU, Mihaela http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46400 Cercetări privind exploatarea sustenabilă a bioresurselor acvatice ale Republicii Moldova : by MUNTEANU, Mihaela http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46401 Cercetări privind monitoringul populațiilor de sturioni din Dunăre, sectorul Brăila-Călărași, utilizând tehnici de telemetrie : by RAISCHI, Constantin Marius http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43387 Cercetări privind monitoringul populațiilor de sturioni din Dunăre, sectorul Brăila-Călărași, utilizând tehnici de telemetrie : by RAISCHI, Constantin Marius http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43388 Dinamica spațio-temporală a comunității mezozooplanctonice de la litoralul românesc al Mării Negre și contribuția acesteia în hrănirea unor specii de pești pelagici cu valoare economică : by BIȘINICU, Elena http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52996 Dinamica spațio-temporală a comunității mezozooplanctonice de la litoralul românesc al Mării Negre și contribuția acesteia în hrănirea unor specii de pești pelagici cu valoare economică : by BIȘINICU, Elena http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52997 Ecotoxicological methodological guide for environmental monitoring : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52421 Entrepreneurial management in the field of beekeeping integrated with aquaponic systems : by AUGUSTIN, Constanța Laura http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47468 Feed and feeding practices in aquaculture / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41473 Finfish aquaculture diversification http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44877 Fish diseases and disorders http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44731 Fish diseases and disorders http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44879 Fish parasites http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44729 Fish viruses and bacteria http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44725 Flood risk studies in the Danube Delta : by BĂNESCU, Alexandru http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52393 Ghid european pentru prevenirea riscurilor în cazul navelor de pescuit de mici dimensiuni / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41238 Ghid metodologic ecotoxicologic de monitorizare a mediului : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52424 Ghid metodologic pentru monitorizarea impactului hidroenergetic asupra ecosistemelor fluviale transfrontaliere / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52425 Guidance on the monitoring of water quality and assessement of the ecological status of aquatic ecosystems / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52431 High-performance analytical techniques for the monitoring of toxicants in environment : methodological guide = http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52418 Hydrochemical and hydrobiological sampling guidance = http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40210 Ihtiofauna Republicii Moldova : by BULAT, Dumitru http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44306 International conference "Environmental Challenges in Lower Danube Euroregion" : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40212 International Conference "Environmental Challenges in the Black Sea Basin : Impact on Human Health" : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52419 Management antreprenorial în domeniul apiculturii integrate cu sistemele acvaponice : by AUGUSTIN, Constanța Laura http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47466 Management antreprenorial în domeniul apiculturii integrate cu sistemele acvaponice : by AUGUSTIN, Constanța Laura http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47467 Managementul exploatațiilor piscicole : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40189 Materialele Simpozionului "Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice" : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52430 Methodological guide for monitoring the hydropower impact on transboundary river ecosystems / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52426 Methodological guide on high-performance analytical techniques for the monitoring of toxic chemicals in environment = http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52414 Monitoringul calității apei și evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40211 MONITOX International Conference "Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin" : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52415 MONITOX International Symposium "Deltas and Wetlands" : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52416 Optimizarea operațiunilor de pescuit industrial prin analiza stării de sănătate la principalele specii de pești de interes comercial în zona marină românească : by PINTEA, Aurelia http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52454 Optimizarea operațiunilor de pescuit industrial prin analiza stării de sănătate la principalele specii de pești de interes comercial în zona marină românească : by PINTEA, Aurelia http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52455 Optimizarea performanței creșterii puietului unor specii de sturioni în condițiile unui ecosistem recirculant de acvacultură : by DOROJAN, Oana-Georgiana http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38522 Optimizarea performanței creșterii puietului unor specii de sturioni în condițiile unui ecosistem recirculant de acvacultură : by DOROJAN, Oana-Georgiana http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38523 Optimizarea performanței creșterii puietului unor specii de sturioni în condițiile unui ecosistem recirculant de acvacultură : by DOROJAN, Oana-Georgiana http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38536 Optimizarea tehnologiei de creștere a sturionilor prin utilizarea furajului sditivat cu compuși bioactivi vegetali : manual de prezentare a metodei / http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46205 Optimization of industrial fishing operations by analyzing the health status of the main fish species of commercial interest in the Romanian marine area : by PINTEA, Aurelia http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52456 Poluanții organici persistenți în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova : by IVANOVA, Anastasia http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=53036 Research of the sustainable exploitation of aquatic bioresources of the Republic of Moldova : by MUNTEANU, Mihaela http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46402 Research on the developing of specialized software in designing of fish facilities : by ENACHE, Ciprian-Mugurel http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38791 Research on the monitoring of sturgeon populations by telemetry techniques in the Lower Danube sector of Brăila-Călărași : by RAISCHI, Constantin Marius http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43389 Research regarding the evaluation of metabolic rates of juvenile sturgeons species intensively reared in a recirculating system : by ANDREI, Raluca-Cristina http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46836 Small-scale fisheries management http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44976 Studies and research to ensure a sustainable exploitation of Danube dhad populations (Alosa immaculata, Bennet, 1835) from the Romanian Black Sea sector : by ȚIGANOV (MÎȚĂ), George http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40601 Studii privind riscul de inundații în Delta Dunării : by BĂNESCU, Alexandru http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52391 Studii privind riscul de inundații în Delta Dunării : by BĂNESCU, Alexandru http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52392 Studii și cercetări pentru fundamentarea și asigurarea exploatării durabile a populațiilor de scrumbie de Dunăre (Alosa immaculata, Bennet, 1835) din sectorul românesc al Mării Negre : by ȚIGANOV (MÎȚĂ), George http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40599 Studii și cercetări pentru fundamentarea și asigurarea exploatării durabile a populațiilor de scrumbie de Dunăre (Alosa immaculata, Bennet, 1835) din sectorul românesc al Mării Negre : by ȚIGANOV (MÎȚĂ), George http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40600 Swimming physiology of fish : http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41471 Tehnologii inovative de creștere a puietului de crap comun (Cyprinus carpio, Linne, 1758), bazate pe utilizarea furajelor granulate extrudate și expandate : by MOCANU, Mihai-Cornel http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40201 Tehnologii inovative de creștere a puietului de crap comun (Cyprinus carpio, Linne, 1758), bazate pe utilizarea furajelor granulate extrudate și expandate : by MOCANU, Mihai-Cornel http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40202 The Roman Port and Fishery of Cosa by MCCANN, Anna Marguerite http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45940 The Spatio-temporal dynamics of the mesozooplankton community on the Romanian Black Sea coast and its contribution to the feeding of pelagic fish species with commercial value : by BIȘINICU, Elena http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52998 Theory of ground water movement by POLUBARINOVA-KOCH, Pelageia Iakovlevna http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46788 Tropical deltas and coastal zones http://opac.lib.ugal.ro/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45010