Welcome to the Library Catalog of "Dunarea de Jos" University of Galati

Titluri standarde intrate în bibliotecă în anul 2018 Subscribe to this list

| Select titles to:
Standards Standards Analiza senzorială [standard] : Metodologie ; Linii directoare generale pentru prepararea eșantioanelor pentru care analiza senzorială directă nu este aplicabilă / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2006Other title: Analyse sensorielle | Sensory analysis .Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1). Log in to add tags.
Standards Standards Analiză senzorială [standard] : principii pentru utilizarea scalelor cantitative de răspuns / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2008Other title: Sensory analysis : Guidelines for the use of quantitative response scales | Analyse sensorielle : Lignes directrices pour l'utilisation d'échelles de reponses quantitatives.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Arcuri [standard] : vocabular / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2011Other title: Springs : Vocabulary | Ressorts : Vocabulaire.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (2).
Standards Standards Caneluri cilindrice cu flancuri paralele, cu centrare pe interior : dimensiuni, toleranțe și verificare / [standard] / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2012Other title: Straight-sided splines for cylindrical shafts witb in ternal cen tering : Dimensions, tolerances and verifica tien | Cannelures cylindriques à flancs paralléles, à centrage intérieur : Dimensions, tolérances et vérification.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Cereale și produse cerealiere [standard] : grâu comun (Triticum aestivum L.) : determinarea proprietăților alveografice a unui aluat cu hidratare constantă sin făină industrială sau de încercare și metodologia de măcinare experimentală / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2015Other title: Cereals and cereal products : Common wheat (Triticum aestivum L.) : Determination of alveograph properties of dough at constant hydration from commercial or test flours and test milling methodology | Céréales et produits céréalier : Blé tendre (Triticum aestivum L.) : Détermination des propriétés alvéographiques d'une pâte à hydration constante de farine industrielle ou d'essai et méthodologie pour la mouture d'essai.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Cereale și produse din cereale [standard] : eșantionare / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2010Other title: Cereals and cereal products Sampling | Céréales et produits céréaliers Échantillonnage.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Cereale și produse din cereale [standard] : eșantionare / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2011Other title: Cereals and cereal products Sampling | Céréales et produits céréaliers Échantillonnage.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Cereale și produse măcinate din cereale [standard] : determinarea vîscozității făinii ; metoda care utilizează un amilograf / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2016Other title: Cereals and milled cereal products : Determination of the viscosity of flour ; Method using an amilograph | Céréales et produitsde mouture des céréales : Détermination de la viscosité de la farine ; Méthode utilisant un amylographe.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Documentare. Prezentarea redacțională a publicațiilor periodice [standard] / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2011Other title: Documentation. Presentation of periodicals | Documentation. Presentation des périodiques .Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Documentare. Sumar analitic pentru publicații în serie [standard] / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2011Other title: Documentation. Abstract sheets in serial publications | Documentation. Sommaires analytiques dand les publications en série .Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Efectele curentului electric asupra omului și animalelor domestice [standard]. Partea 4 : Valorile pragurilor de tensiune de atingere pentru efecte fiziologice / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2008Other title: Effects of current on human beings and livestock. | Effets du courant sur l'homme et les animaux domestiques..Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Efectele curentului electric asupra omului și animalelor domestice [standard]. Partea 5 : Valorile pragurilor de tensiune de atingere pentru efecte fiziologice / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2018Other title: Effects of current on human beings and livestock. | Effets du courant sur l'homme et sur les animaux domestiques..Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Emisii de la surse fixe [standard] : determinarea concentrației masice de dioxid de carbon ; caracteristici de performanță ale metodelor automate de măsurare / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2009Other title: Stationary source emissions determination of the mass concentration of sulphur dioxide ; performance characteristics of automated measuring methods | Émissions de sources fixes détermination de la concentration en masse de dioxyde de soufre ; charactéristiques de performance des méthodes de mesurage automatiques.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Emisii de la surse fixe [standard] : determinarea monoxidului de carbon, dioxidului de carbon și oxigenului ; caracteristici de performanță și etalonarea sistemelor automate de măsurare / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2008Other title: Stationary source emissions : Determination of carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen ; Performance characteristics and calibration of automated measuring systems | Émissions de sources fixes : Détermination de la concentration de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone et oxygène ; Caractéristiques de fonctionnement et étalonnage de systèmes automatiques de mesure.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Emisii de la surse fixe [standard] : determinarea manuală a concentrației masice de pulberi / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2005Other title: Stationary source emissions manual determination of mass concentration of particulate matter | Émissions de sources fixes détermination manuelle de la concentration en masse de poussières.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Făină de grâu [standard] : caracteristici fizice ale aluaturilor. Partea 1 : Determinarea absorbției apei și a proprietăților reologice utilizând un farinograf / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2015Other title: Wheat flour Physical characteristics of doughs. | Farine de blé tendre Caractéristiques physiques des pâtes..Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Făină de grâu [standard] : caracteristici fizice ale aluaturilor. Partea 2 : Determinarea proprietăților reologice utilizând un extensograf / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2015Other title: Wheat flour Physical characteristics of doughs. | Farine de blé tendre Caractéristiques physiques des pâtes..Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Făină de grâu și făină de secară [standard] : reguli generale pentru elaborarea metodelor de realizare a probelor de coacere / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2002Other title: Wheat flour and rye flour general guidance on the drafting of bread-making tests | Farine de blé tendre et de seigle directives génerales pour la rédaction des essais de panification .Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Feroaliaje : prelevarea și pregatirea probelor : reguli generale [standard] / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Institutul Român de Standardizare (IRS), 1994Other title: Ferroalloys : Sampling and preparation of samples :General rules.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Feroaliaje : prelevarea și pregatirea probelor pentru analiza chimică. [standard] / Partea 2 : Ferotitan, feromolibden, ferowolfram, feroniobiu, ferovanadiu ASRO

by Institutul Român de Standardizare (IRS).

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Institutul Român de Standardizare (IRS), 1994Other title: Ferroalloys : Sampling and sample preparation for chemical analysis. | Ferro-alliages : Échantillonnage et préparation des échantillons pour analyse chimique.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Feroaliaje : prelevarea și analiză granulometrică / [standard] / ASRO

by Institutul Român de Standardizare (IRS).

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Institutul Român de Standardizare (IRS), 1994Other title: Ferroalloys : Sampling and sieve analysis | Ferro-alliages : Échantillonnage et analyse par tamisage.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Filete [standard] : vocabular / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2012Other title: Screw threads : Vocabulary | Filetages : Vocabulaire.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (2).
Standards Standards Filete ISO de uz general [standard] : profil de bază Partea 1 : Filete metrice / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2011Other title: General purpose screw threads : basic profile | Filetages ISO pour usage généraux : profil de base .Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Filete ISO pentru uz general [standard] : toleranțe. Partea 2 : Dimensiuni limită pentru filete interioare și filete exterioare de uz general : calitate medie / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2011Other title: ISO general purpose screw threads tolerances. | Filetages métriques ISO pour usages généraux tolérances. .Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Filete metrice ISO de uz general [standard] : dimensiuni de bază / IRS

by Institutul Român de Standardizare (IRS).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2011Other title: ISO general purpose screw threads : basic dimensions | Filetages métriques ISO pour usage généraux : dimensions de base .Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Filete metrice ISO pentru uz general : plan general [standard] / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2012Other title: ISO general purpose metric screw threads : | Filetages métriques ISO pour usages généraux :.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Filete metrice ISO pentru uz general : selectarea dimensiunilor organelor de asamblare / [standard] / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2012Other title: ISO general purpose metric screw threads : | Filetages métriques ISO pour usages généraux :.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Filete metrice trapezoidale ISO dimensiuni de bază / [standard] / IRS

by Institutul Român de Standardizare (IRS).

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Institutul Român de Standardizare (IRS), 1996Other title: ISO metric trapezoidal screw theards : Basic dimensions | Filetages métriques trapézoidaux ISO : Dimensions de base.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Grâu [standard] : determinarea indicelui de sedimentare : testul Zeleny / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2010Other title: Wheat Determination of the sedimentation index : Zeleny test | Blé tendre Détermination de l'indice de sédimentation : Test de Zélény.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Grâu, secară și făinuri corespunzătoare, grâu durum și făină grifică de grâu durum [standard] : determinarea indicelui de cădere conform Hagberg-Perten / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2010Other title: Wheat, rye and their flours, durum wheat and durum wheat semolina : Determination of the falling number according to Hagberg-Perten | Blés tendres, seigles et leurs farines, blés durs et leurs semoules : Détermination de l'indice de chute selon Hagberg-Perten.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Informare și documentare. Determinarea indicilor de preț pentru documentele tipărite și electronice achiziționate de biblioteci [standard] / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2009Other title: Information and documentation. Determination of price indexes for print and electronic media purchased by libraries | Information et documentation. Détermination des indices de prix pour les documents imprimés et électroniques acquis par les bibliothèques .Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Informare și documentare. Indicatori de performanță pentru biblioteci [standard] / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2016Other title: Information and documentation. Library performance indicators | Information et documentation. Indicateurs de perfomance des bibliothéques.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Informare și documentare. Linii directoare pentru implementarea digitalizării actelor [standard] / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2015Other title: Information and documentation. Implementation guidelines for digitization of records | Information et documentation. Mise en oeuvre des lignes directrices pour la numérisationdes enregistrements.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Informare și documentare. Statistici referitoare la producția și distribuția cărților, ziarelor, periodicelor și publicațiilor electronice [standard] / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2009Other title: Information and documentation. Statistics on the production and distribution of books, newspapers, periodicals and electronic publications | Information et documentation. Statistiques relatives à la production et à la distribution de livres, de journaux, de périodiques et de publications électroniques .Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Managementul calității [standard] : satisfacția clientului ; linii directoare pentru monitorizare și măsurare / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2013Other title: Quality management customer satisfaction ; guidelines for monitoring and measuring | Management de la qualité satisfaction du client ; lignes directrices relatives à la surveillance et au mesurage.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Managementul riscului [standard] : cod de practică și îndrumare pentru implementarea standardului SR ISO 31000 / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2013Other title: Risk management code of practice and guidance for implementation of SR ISO 31000.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Managementul riscului [standard] : tehnici de evaluare a riscurilor / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2011Other title: Risk management risk assessment techniques | Gestion des risques techniques d'évaluation des risques.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Mașini electrice rotative [standard]. Partea 3 : Metode de încercare. Determinarea rezistenței înfășurărilor în curent continuu / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2008Other title: Rotating electrical machines. | Machines électriques tournantes..Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Mașini electrice rotative [standard]. Partea 4 : Metode de încercare. Încercarea la încălzire / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2008Other title: Rotating electrical machines. | Machines électriques tournantes..Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Mașini electrice rotative [standard]. Partea 5 : Metode de încercare. Încercarea la suprasarcină de scurtă durată și la supraturație / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2008Other title: Rotating electrical machines. | Machines électriques tournantes..Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Mașini electrice rotative [standard]. [Partea 6] : Metode de încercare : determinarea cuplului și curentului inițial de putere, a cuplului maxim și a cuplului minim în timpul pornirii / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2012Other title: Electrical rotating machines. | Machines électriques tournantes..Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Mașini electrice rotative [standard]. Partea 17 : Motoare asincrone cu rotor în colivie alimentate prin convertizoare : ghid de aplicare / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2012Other title: Rotating electrical machines. | Machines électriques tournantes..Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Mașini electrice rotative [standard]. Partea 4 : Metode pentru determinarea prin încercări a mărimilor mașinilor sincrone / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2009Other title: Rotating electrical machines. | Machines électriques tournantes..Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Mașini electrice rotative [standard]. Partea 8 : Marcarea bornelor și sensul de rotație / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2008Other title: Rotating electrical machines. | Machines électriques tournantes..Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Materiale dentare [standard] : determinarea stabilității culorii ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2002Other title: Dental materials Determination of colour stability | Produits dentaires Détermination de la stabilité de couleur.Availability: Items available for reference: Biblioteca Facultății de Medicină și Farmacie (1).
Standards Standards Materiale dentare metalice [standard] : metode de încercare la coroziune / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2012Other title: Dentistry : Corrosion test methods for metallic materials | Médecine bucco-dentaire : Méthodes d'essai de corrosion des matériaux métalliques.Availability: Items available for reference: Biblioteca Facultății de Medicină și Farmacie (1).
Standards Standards Materiale metalice [standard] : încercarea de duritate Brinell. Partea 2 : Verificare și etalonarea aparatelor de încercare / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2015Other title: Metallic materials-Brinell hardness : brinell hardness test. | Matériaux métalliques : essai de dureté..Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Materiale metalice [standard] : încercarea de duritate Brinell. Partea 3 : Etalonarea blocurilor de referință / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2015Other title: Metallic materials : Brinell hardness test. | Matériaux métalliques : essai de dureté Brinell..Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Materiale metalice [standard] : încercarea de duritate Brinell. Partea 1 : Metodă de încercare / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2015Other title: Metallic materials : brinell hardness test. | Matériaux métalliques : essai de dureté Brinell.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Materiale metalice [standard] : încercarea de duritate Brinell. Partea 4 : Tabel cu valori ale durității / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2015Other title: Metallic materials : Brinell hardness test. | Matériaux métalliques : essai de dureté Brinell..Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.
Biblioteca Universității "Dunărea de Jos" din Galați

Powered by Koha