Welcome to the Library Catalog of "Dunarea de Jos" University of Galati

Titluri standarde intrate în bibliotecă în anul 2017 Subscribe to this list

| Select titles to:
Standards Standards Aer înconjurător [standard] : metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de dioxid de sulf prin fluorescență în ultraviolet / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2012Other title: Ambient air standard method for the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence | Qualité de l'air ambiant Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde de soufre par fluorescence U.V..Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1). Log in to add tags.
Standards Standards Aer înconjurător [standard] : metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de dioxid de sulf prin fluorescență în ultraviolet / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2014Other title: Ambient air standard method for the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence | Qualité de l'air ambiant Méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde de soufre par fluorescence U.V..Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Aer înconjurător [standard] : metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de monoxid de carbon prin spectroscopie în infraroșu nedispersiv / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2012Other title: Ambient air standard method for the measurement of the concentration of carbon monoxide by non-dispersive infrared spectroscopy | Qualité de l'air ambiant méthode normalisée de mesurage de la concentration en monoxyde de carbone par spectroscopie à rayonnement infrarouge non dispersif.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Aer înconjurător [standard] : metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de dioxid de azot și monoxid de azot prin chemiluminiscență / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2012Other title: Ambient air : standard method for the measurement of the concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by chemiluminescence | Air ambiant : méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en dioxyde d'azote et monoxyde d'azote par chimiluminescence.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Aer înconjurător [standard] : metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de ozon prin fotometrie în ultraviolet / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2012Other title: Ambient air : standard method for the measurement of the concentration of ozone by ultraviolet photometry | Air ambiant : méthode normalisée pour le mesurage de la concentration en ozone par photométrie U.V..Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Alimente de origine vegetală [standard] : metode multireziduu pentru determinarea reziduurilor de pesticide prin GC sau LC-MS/MS. Partea 2 : Metode de extracție și purificare / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2014Other title: Foods of plant origin Multiresidue methods for the determination of pesticide residues by GC or LC-MS/MS. | Aliments d'origine végétale Méthodes multirésidus de détermination de résidus de pesticides par CPG ou CL-SM/SM. .Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Alimente de origine vegetală [standard] : metode multireziduu pentru determinarea reziduurilor de pesticide prin GC sau LC-MS/MS. Partea 3 : Determinare și teste de confirmare / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2014Other title: Foods of plant origin Multiresidue methods for the determination of pesticide residues by GC or LC-MS/MS. | Aliments d'origine végétale Méthodes multirésidus de détermination de résidus de pesticides par CPG ou CL-SM/SM. .Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Books Reading room Books Reading room Analiza senzorială [standard] : metodologie ; linii directoare generale pentru măsurarea pragului de detecție a mirosului, aromei și gustului prin producerea selecției forțate "1 din 3" (3-AFC) / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2008Other title: Analyse sensorielle Méthodologie ; lignes directrices générales pour la mesure des seuils de detéction d'odeir, de flaveur et de goût par une technique à choix forcé de 1 parmi 3 (3-AFC) | Sensory analysis Methodologie ; general guidance for measuring odour, flavour and taste detection thresholds by a three-alternative forcedchoice (3-AFC) procedure.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Books Reading room Books Reading room Analiza senzorială [standard] : identificare și selecție de descriptori pentru stabilirea unui profil senzorial prin abordare multidimensională / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2007Other title: Analyse sensorielle Recherche et sélection de descripteurs pour l'élaboration d'un profil sensoriel, par approche multidimensionnelle | Sensory analysis Identification and selection of descriptors for establishing a sensory profile by a multidimensional approach.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Books Reading room Books Reading room Analiza senzorială [standard] : metodologie ; profil de textură / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2007Other title: Analyse sensorielle méthodologie ; profil de la texture | Sensory analysis methodology ; texture profil.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Arcuri cilindrice elicoidale executate din sârmă rotundă și bare [standard] : calcul și proiectare. Partea 2 : Arc de tracțiune / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2013Other title: Cylindrical helical springs made from round wire and bar Calculation and design. | Ressorts hélicoïdaux cylindriques fabriqués à partir de fils ronds et de barres Calcul et conception..Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Arcuri cilindrice elicoidale executate din sârmă rotundă și bare [standard] : calcul și proiectare. Partea 3 : Arcuri de torsiune / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2014Other title: Cylindrical helical springs made from round wire and bar Calculation and design. | Ressorts hélicoïdaux cylindriques fabriqués à partir de barres Calcul et conception. .Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Arcuri elicoidale cilindrice executate din sârme rotunde și bare [standard] : calcul și proiectare. Partea 1 : Arcuri de compresiune / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2013Other title: Cilindrical helical springs made from round wire and bar Calculation and design. | Ressorts hélicoïdaux cylindriques fabriqués à partir de fils ronds et de barres Calcul et conception. .Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Biscuiți [standard] : condiții tehnice generale de calitate / IRS

by Institutul Român de Standardizare (IRS).

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Institutul Român de Standardizare (IRS), 1994Other title: Biscuits general quality specification | Biscuits conditions techniques générales de qualité.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Biscuiți [standard] : condiții tehnice generale de calitate / IRS

by Institutul Român de Standardizare (IRS).

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Institutul Român de Standardizare (IRS), 1997Other title: Biscuits general quality specification | Biscuits conditions techniques générales de qualité.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Cacao pudră [standard] / IRS

by Institutul Român de Standardizare (IRS).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Institutul Român de Standardizare (IRS), 1998Other title: Cocoa powders | Poudres de cacao .Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Calitatea aerului [standard] : măsurarea emisiilor de la surse fixe : ghid pentru elaborarea metodelor standardizate / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2009Other title: Air quality Measurement of stationary source emissions : Guidelines for the elaboration of standardized methods | Qualité de l'air Mesure des émissions de sources fixes : Lignes directrices pour l'élaboration de méthodes normalisées.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Calitatea aerului [standard] : metodă standardizată de măsurare gravimetrică pentru determinarea fracției masice de PM10 sau PM2,5 a particulelor în suspensie / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2014Other title: Ambient air Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM 2,5 mass concentration of suspended particulate matter | Air ambiant Méthode normalisée de mesurage gravimétrique pour la détermination de la concentration massique MP10 ou MP2,5 de matière particulaire en suspension.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Books Reading room Books Reading room Calitatea aerului [standard] : convenții referitoare la prelevare pentru depunerile în sistemul respirator uman a particulelor în suspensie din aer / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2012Other title: Air quality Sampling conventions for airboene particle deposition in the human respiratory system | Qualité de l'air Conventions de prélèvement de particules aéroportées en fonction de leur dépôt dans les voies respiratoires humaines.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Books Reading room Books Reading room Calitatea apei [standard] : numărarea Escherichia coli și a bacteriilor coliforme. Partea 1 : metoda filtrării prin membrană pentru ape cu conținut scăzut de bacterii / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2015Other title: Water quality Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria. | Qualité de l'eau Dénombrement des Escherichia coli et des bactéries coliformes. .Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Cereale leguminoase și produse derivate [standard] : determinarea conținutului de cenușă prin calcinare / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2010Other title: Cereals, pulses and by-products Determination of ash yield by incineration | Céréales, légumineuses et produits dérivés Dosage du taux de cendres par incinération.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Cereale și leguminoase [standard] : determinarea conținutului de azot și calcului conținutului de proteină brută ; metota Kjeldhal / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2014Other title: Cereals and pulses Determination of the nitrogen content and calculation of the crude protein content ; Kjeldahl method | Céréales et légumineuses Detérmination de la teneur en azote et calcul de la teneur en protéines brutes ; Méthode de Kjeldahl.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Ciocolată și produse de ciocolată [standard] / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2006Other title: Chocolate and chocolate products | Le chocolat et les produits de chocolat .Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Compatibilitate electromagnetică (CEM) [standard]. Partea 4-30 : Tehnici de încercare și de măsurare ; Metode de măsurare a calității energiei / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2015Other title: Electromagnetic compatibility (EMC). | Compatibilité Electromagnétique (CEM). .Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Electromagnetic compatibility (EMC) [standard]. Part 4-30 : Testing and measurement techniques ; Power quality measurement methods (IEC 6100-30:2015/COR1:2016)

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Brussels : European Committee for Electrotechnical Standardization, 2017Other title: Compatibilité Electromagnétique (CEM). | Electromagnetische Verträghlichkeit (EMV). .Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Emisii de la surse fixe [standard] : determinarea concentrației masice de oxizi de azot ; metoda de referință standardizată : chemiluminiscență / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2017Other title: Stationary source emissions determination of mass concentration of nitrogen oxides ; standard reference method : chemiluminiscence | Emissions de sources fixes détermination de la concentration massique des oxydes d'azote ; méthode de référence normalisée : chimiluminiscence.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Emisii de la surse fixe [standard] : determinarea concentrației masice de monoxid de carbon ; metoda de referință standardizată : spectrometrie în infraroșu nedispersiv / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2017Other title: Stationary source emissions determination of the mass concentration of carbon monoxide ; standard reference method : non-dispersive infrared spectrometry | Émissions de sources fixes détermination de la concentration massique de monoxyde de carbone ; méthode de référence normalisée : spectrométrie infrarouge non dispersive.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Emisii de la surse fixe [standard] : determinarea compușilor organici volatili totali (COVT) din gazele reziduale provenite din procesele fără ardere ; analizor în infraroșu fără dispersie prevăzut cu un convertizor catalitic / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2013Other title: Stationary source emissions determination of total volatile organic compounds (TVOCs) in waste gases from noncombustion processes ; non-dispersive infrared analyser equipped with catalytic converter (ISO 13199:2012) | Émissions de sources fixes détermination des composés organiques volatils totaux (COVT) dans les effluents gazeux des processus sans combustion ; analyseur à infrarouge non dispersif équipéd'un convertisseur catalytique (ISO 13199:2012).Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Făină de grâu [standard] / IRS

by Institutul Român de Standardizare (IRS).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Institutul Român de Standardizare (IRS), 1996Other title: Wheat flour | Farine de blé .Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Făină de grâu [standard] : metode de analiză / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2007Other title: Wheat flour analysis method | Farine de blé méthodes d'analyse.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Făină de grâu [standard] / Asociația de Standardizare din România (ASRO)

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2002Other title: Wheat flour | Farine de blé .Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Făină de grâu (Triticum aestivum L.) [standard] : metodă amperometrica pentru măsurarea deteriorarii amidonului / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociatia de standardizare din România, 2015Other title: Flour from wheat (triticum aestivum L.) Amperometric method for starch damage measurement | Farine de blé tendre (Triticum aestivum L.) Méthode ampérométrique pour le mesurage de l'endommagement de l'amidon.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Făină de grâu (Triticum aestivum L.) [standard] : determinarea comportamentului reologic în funcție de amestecare și de creșterea temperaturii / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociatia de standardizare din România, 2015Other title: Flour from wheat (triticum aestivum L.) Determination of rheological behavior as a funtion of mixing and temperature increase | Farine de blé tendre (Triticum aestivum L.) Détermination du comportement rhéologique des pâtes en fonction du pétrissage et de l'augmentation de la température.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Books Reading room Books Reading room Grăsimi de origine animală și vegetală [standard] : determinarea conținutului de compuși polari / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2005Other title: Animal and vegetable fats and oils Determination of fat content of polar compounds | Corps gras d'origines animale et végétale Détermination de la teneur en composés polaires.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Books Reading room Books Reading room Grăsimi de origine animală și vegetală [standard] : determinarea conținutului de compuși polari / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2011Other title: Animal and vegetable fats and oils Determination of fat content of polar compounds | Corps gras d'origines animale et végétale Détermination de la teneur en composés polaires.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Books Reading room Books Reading room Grăsimi de origine animală și vegetală [standard] : determinarea conținutului de compuși polari / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2003Other title: Animal and vegetable fats and oils Determination of fat content of polar compounds | Corps gras d'origines animale et végétale Détermination de la teneur en composés polaires.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Books Reading room Books Reading room Grăsimi și uleiuri de origine animală și vegetală [standard] : determinarea stabilității la oxidare încercare de oxidare accelerată) / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2016Other title: Animal and vegetable fats and oils Determination of oxidative stability (accelerated oxidation test) | Corps gras d'origines animale et végétale Détermination de la stabilité à l'oxydation (essai d'oxydation accéléré).Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Books Reading room Books Reading room Grăsimi și uleiuri de origine animală și vegetală [standard] : determinarea indicelui de anisidină / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2016Other title: Animal and vegetable fats and oils Determination of anisidine value | Corps gras d'origines animale et végétale Détermination de l'indice d'anisidine.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Books Reading room Books Reading room Grâu și făină de grâu [standard] : conținut de gluten. Partea 1 : Determinarea glutenului umed printr-o metodă manuală / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2007Other title: Wheat and wheat flour Gluten content. | Blé et farines de blé Teneur en gluten. .Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Books Reading room Books Reading room Grâu și făină de grâu [standard] : conținut de gluten. Partea 3 : Determinarea glutenului uscat din gluten umed printr-o metodă de uscare la etuvă / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2008Other title: Wheat and wheat flour Gluten content. | Blé et farines de blé Teneur en gluten. .Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Books Reading room Books Reading room Grâu și făină de grâu [standard] : conținut de gluten. Partea 3 : Determinarea glutenului uscat din gluten umed printr-o metodă de uscare la etuvă / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2007Other title: Wheat and wheat flour Gluten content. | Blé et farines de blé Teneur en gluten. .Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Books Reading room Books Reading room Grâu și făină de grâu [standard] : conținut de gluten. Partea 4 : Determinarea glutenului uscat din gluten umed printr-o metodă rapidă de uscare / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2007Other title: Wheat and wheat flour Gluten content. | Blé et farines de blé Teneur en gluten. .Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Grâu și făină de grâu [standard] : conținut de gluten. Partea 2 : Determinarea glutenului umed și a indicelui glutenic prin mijloace mecanice / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2016Other title: Wheat and wheat flour Gluten content. | Blé et farines de blé Teneur en gluten. .Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Books Reading room Books Reading room Grâu și făină de grâu [standard] : conținut de gluten. Partea 1 : Determinarea glutenului umed printr-o metodă manuală / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2008Other title: Wheat and wheat flour Gluten content. | Blé et farines de blé Teneur en gluten. .Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Management de mediu [standard] : Vocabular / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociatia de standardizare din România, 2010Other title: Environmental management Vocabulary | Management environnemental Vocabulaire.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Management de mediu [standard] : evaluarea ciclului de viață ; principii și cadru / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2008Other title: Environmental management : life cycle assessment ; principles and framework | Management environnemental : analyse du cycle de vie ; principes et cadre.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Management de mediu [standard] : evaluarea ciclului de viață ; format al documentației referitoare la date / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2005Other title: Environmental management : life cycle assessment ; data documentation format | Management environnemental : analyse du cycle de vie ; format de documentation de données.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Management de mediu [standard] : evaluarea ciclului de viață ; cerințe și linii directoare / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociatia de standardizare din România, 2008Other title: Environmental management Life cycle assessment ; Requirements and guidelines | Management environnemental Analyse du cycle de vie ; Exigences et lignes directrices.Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Mașini electrice rotative [standard]. Partea 18-32 : Evaluarea funcțională a sistemelor de izolație ; Proceduri de încercare pentru înfășurari preformante ; Evaluarea prin anduranță electrică / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2011Other title: Rotating electrical machines. | Machine électriques tournantes. .Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
Standards Standards Mașini electrice rotative [standard]. Partea 18-34 : Evaluarea funcțională a sistemelor de izolație ; Proceduri de încercare pentru înfășurări preformate ; Evaluarea anduranței termomecanice a sistemelor de izolație / ASRO

by Asociația de Standardizare din România (ASRO).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: București : Asociația de Standardizare din România (ASRO), 2013Other title: Rotating electrical machines. | Machine électriques tournantes. .Availability: Items available for reference: Biblioteca - Sediul Central (1).
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.
Biblioteca Universității "Dunărea de Jos" din Galați

Powered by Koha